L’assemblea de Fem Montornès a través del seu regidor, Luis Ramos, hem sol·licitat la comptabilitat de les subvencions que reben mensualment els grups municipals per al seu funcionament ordinari.

Durant aquests dies hem estat contacte amb entitats del municipi i hem constatat que a elles cada any se les exigeix la justificació pormenoritzada de les subvencions que reben. Per contra, els grups municipals, que segons l’article 73 de Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, han de dur a terme una comptabilitat específica dels diners que reben i posar-los a diposició del Ple, no han presentat mai la seva comptabilitat.

En l’actual legislatura els grups municipals de Montornès reben 450€ per grup i 325€ per cada regidor electe. En el cas montornesí, el grup municipal que té més regidors és Montornès en Comú que rep 3050€ mensuals, 36.600€ anuals. Aquests diners són per funcionament ordinari. La llei prohibeix que es dediquin a remuneracions de personal i fer adquisicions de caràcter patrimonial.

Fem Montornès hem entrat una instància sol·licitant que els grups municipals presentin els seus comptes degudament justificat al Ple i aquests siguin exposats a la ciutadania en la web municipal.

Categories:

No responses yet

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.