A l’últim Ple de l’Ajuntament de Montornès, celebrat el 7 d’octubre de 2021, va acabar de manera molt tensa en què es van realitzar afirmacions que no són certes i que ens agradaria aclarir.

Tots els regidors cobren igual?
No. Els regidors de l’equip de govern tenen un salari assignat en funció de la jornada laboral de dedicació. La base d’aquests salaris són:
Alcalde – 47.387 € anuals.
Regidor – 41.952 € anuals.
L’alcalde és l’únic que té dedicació exclusiva. La resta tenen jornades parcials que van del 36% al 70%.
Des de 2007, legislatura en què governava el PSC, la dedicació dels regidors de l’equip de govern ha augmentat considerablement. Si calculem la jornada laboral de 40 hores com l’equivalent a la dedicació exclusiva, trobem que a la legislatura 2007-2011 la suma total de les hores de dedicació de l’equip de govern era de 127,6 hores setmanals
mentre que a la 2019-2023 la suma total és de 180,8 hores.

Això provoca, com és evident, un increment en el cost per a l’ajuntament: dels 168.829,16€ de la legislatura 2007-2011 als 195.058,04€ de la legislatura actual.

*Gràfica elaborada a partir de les dades que consten a www.montornes.cat
*Gràfica elaborada a partir de les dades que consten a www.montornes.cat

Els regidors que tenen un salari assignat no cobren per assistir ni a les comissions ni als plens.

Els regidors sense dedicació parcial o total
Els regidors que no tenen una dedicació parcial o total a l’ajuntament, que en aquest cas es correspon amb els regidors de l’oposició (PSC, Cs, Primàries, PP i Luis Ramos) més el regidor d’ERC, no tenen un salari mensual assignat. Aquests regidors reben una indemnització en funció a les reunions (Comissions, plens) a què assisteixen.
Per assistir a Plens municipals els regidors perceben 200€ i per assistir a les Comissions o Juntes de Portaveu en cobren 100€. Els mesos d’inactivitat òbviament no perceben res.
Aquest és el cas de tots els regidors excepte de Luis Ramos que només percep les indemnitzacions per assistir als plens i que li són negades les indemnitzacions per assistir a les comissions informatives.

Per què a Luis Ramos no l’indemnitzen per assistir a les comissions?
Després del segrest del grup municipal de Més per Montornès per part d’ERC, el regidor Luis Ramos va passar a ser regidor no adscrit.Vam sol·licitar, i se’ns va donar la raó, ser membres de les comissions informatives amb veu i vot per tal de garantir els drets del Luis com a regidor i sobretot dels seus representats (tots aquells que el vam votar).
Tot i això es va portar a Ple una proposta en què el Luis era membre però no percebria cap indemnització per les seves assistències. Recordem que la raó de ser de les indemnitzacions per assistència a comissions és per la dedicació que has de fer a aquesta comissió i que no pots fer a la teva feina. Aquesta proposta va ser votada afirmativament per l’equip de govern (Montornès en Comú) i el regidor d’ERC.
Hem sol·licitat la revisió d’aquest acord del Ple en funció de la legalitat vigent i en cas que se’ns denegui el recórrerem a la justicia perquè creiem fermament que se’ns està vulnerant el nostre dret a fer política en les mateixes condicions que la resta de regidors. Dignificar la política implica que qualsevol persona la pugui dur a terme en bones condicions independentment de les seves condicions materials. Sense aquestes indemnitzacions la classe treballadora estaria vetada de la política.

Però Luis té dret a assistir a les comissions o se’l convida per deferència de l’equip de govern?
Durant els últims minuts del Ple el regidor de l’equip de govern Juanjo Fernández va manifestar en reiterades ocasions que Luis Ramos no cobrabrà per assistència a les comissions informatives perquè no tenia dret a assistir-hi.
Que se’l convidava perquè estigués assabentat però que no n’era membre. Aquesta afirmació no és certa. Quan vam sol·licitar el dret d’assistència a les comissions informatives vam aportar jurisprudència del Tribunal Constitucional
(Sentència TC-09/07/2009) en què es reconeixia el dret de regidors no adscrits a l’assistència a les comissions informatives amb veu i vot. De fet, en la proposta que es porta a Ple de maig, i s’aprova, se’ns reconeix aquest dret.
La negativa al cobrament de les indemnitzacions respon a una interpretació, creiem que errònia i per això la recorrerem, per part de la secretaria de l’Ajuntament de l’article 73.3 de la Llei 7-1985 Reguladora de les Bases del Règim Local.

Hem denunciat l’intervencionisme del govern local en les decisions dels tècnics?

El regidor Juanjo Fernández va afirmar en el Ple: «Al final va a parecer que los técnicos se han dejado influenciar por no se qué voluntad política y no han hecho lo que podían hacer. Y nada más lejos de la realidad. Los técnicos han tomado las decisiones técnicas que han creído convenientes y cuando se les ha hecho una pregunta informal nos han dicho ́hay esta circunstancia ́.».
Des de Fem Montornès mai hem qüestionat la integritat dels tècnics municipals i sempre hem manifestat un respecte absolut vers la seva tasca, independentment de que consideréssim que alguna decisió era errònia i injusta. Ens sorprèn molt que en aquest context el regidor realitzi aquesta defensa que nosaltres no hem qüestionat.
El que sí que és cert, i és una cosa que ja avancem que treballarem en els següents mesos, és que l’Ajuntament de Montornès té un alt percentatge de funcionaris que estan ocupant la seva plaça de manera interina. Confiem en què aquesta situació d’incertesa que produeix la interinitat no afecti el bon criteri dels tècnics municipals, però òbviament és una situació anòmala que s’està intentant solucionar tant a nivell europeu com a través del Ministerio de Administraciones Públicas del Govern d’Espanya. I en aquest sentit Montornès no pot caminar en una altra direcció.

Categories:

No responses yet

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *